Franczyza

Na czym polega działalność firmy Na Zdrowie?

Firma NA ZDROWIE proponuje nową usługę gastronomiczną, polegającą na kompleksowej obsłudze klienta w zakresie dietetyki oraz dostarczania odpowiednio skomponowanej diety w wybrane przez klienta miejsce. Na podstawie wywiadu żywieniowego ustalamy indywidualną dietę (uwzględniając cel jaki chce  osiągnąć klient, stan zdrowia, a przede wszystkim preferencje żywieniowe). Na tej podstawie wyszkoleni kucharze przygotowują zestaw dzienny 5 posiłków (standardowo), które są dostarczane codziennie rano we wskazane miejsce.
Indywidualne podejście do klienta oraz jakość przygotowywanych potraw mają znaczący wpływ na sukces jaki odniosła firma. Z usług cateringu dietetycznego korzystają osoby nie mające wiedzy z zakresu dietetyki a także czasu na samodzielne, mozolne przygotowywanie posiłków. Dzięki różnorodności i atrakcyjności naszych potraw zyskaliśmy wielu stałych klientów, którzy pomimo osiągnięcia dzięki diecie wyznaczonego sobie celu, nadal z wygody i przyzwyczajenia korzystają z usług firmy. Opracowując specjalne diety dla osób chorych np. na cukrzycę i nadciśnienie osiągnęliśmy sukces również w leczeniu tych chorób.

Czym  jest  franczyza?

Catering dietetyczny Na Zdrowie oparty został na zasadach franczyzy. Ten rodzaj współpracy handlowej okazał się skuteczny w wielu branżach. Franczyza to system sprzedaży towarów i usług, który oparto na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy dawcą i biorcą licencji. Przez cały okres trwania umowy strony pozostają prawnie i finansowo niezależnymi przedsiębiorstwami.

Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca daje swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z jego koncepcji biznesowej i znaku towarowego, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej, a jednocześnie nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Dawca licencji jest bowiem właścicielem znaku towarowego i know-how sieci. W trakcie trwania umowy franczyzowej firma Na Zdrowie Sp. z o.o. będzie miała obowiązek przekazywania franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. Z kolei franczyzobiorca będzie miał obowiązek stosowania się do reguł działania w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

Korzyści z przystąpienia do sieci cateringu dietetycznego Na Zdrowie:

Kto może zostać Franczyzobiorcą?

Franczyzobiorcą sieci Na Zdrowie może zostać każdy, kto chce prowadzić własną działalność gospodarczą i dysponuje środkami koniecznymi do rozpoczęcia działalności (ok. 50 000,-zł) Nie wymagamy doświadczenia gastronomicznego. Lokal przeznaczony na punkt Na Zdrowie powinien mieć min. 70 m2 i nie musi być własnością franczyzobiorcy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  e-mail: nazdrowie@catering-dietetyczny.pl